Философия


Диалоги. Платон

Платон
2020, Рипол Классик, 576
Имя Платона не нуждается в особом представлении. На протяжении всей европейской истории диалоги этого родоначальника философии, представляющие, помимо прочего, огромную художественную ценность, вовлекают читателя в бесконечный разговор, в котором может ро...

529 грн.

Купить

Космический корабль "Земля". Руководство по эксплуатации

Ричард Бакминстер Фуллер
2018, Издательство Дмитрия Аронова, 118
Бакминстер Фуллер (1895–1983) — американский архитектор, дизайнер, инженер, геометр, философ, футуролог, изобретатель знаменитого геодезического купола и один из выдающихся мыслителей своего времени. В течение более пяти десятилетий он занимался инновацио...

343 грн.

Купить

Діалоги

Сенека
2019, Апріорі, 320
В опублікованих у цій книжці, вперше перекладених українською мовою, філософських "Діалогах" видатний римський мислитель-стоїк Сенека, блискучий майстер емоційного афористичного письма у живій бесіді з читачем радить, у який спосіб за умов моральної кризи...

157 грн.

Купить

Моральні листи до Луцілія

Сенека
2017, Апріорі, 552
Луцій Анней Сенека (бл. 4 до Р. Х. – 65 по Р. Х.) – римський філософ і письменник, видатний представник стоїцизму. У його «Моральних листах до Луцілія» звучать заклики жити у злагоді з природою, несхитно переносити удари долі, йти шляхом постійного д...

186 грн.

Купить

Вибрані листи

Плиний Младший
2018, Апріорі, 184
Із «Листів» письменника і суспільного діяча Плінія Молодшого, стилістично довершених текстів, зразків високохудожньої інтелектуальної прози, проступає непересічна, глибоко гуманна особистість їхнього автора на тлі доби: маємо живе уявлення про матеріальне...

191 грн.

Купить

Наодинці з собою

Марк Аврелий
2018, Апріорі, 184
В літературі середньовічної Візантії поганин Марк Аврелій постає обізнаним у багатьох науках мудрецем і сповненим чеснот праведником, якому мало що бракує до навернення в істинну віру. Ренесансна Європа вбачала в Маркові Аврелієві досконалий взірець ...

118 грн.

Купить

Розрада від Філософії

Боэций
2020, Апріорі, 208
«Розрада від Філософії», поетично-філософська містерія пізньоримського мислителя Северина Боеція (бл. 480-524), у вишуканій художній формі ставить – і намагається розв’язати – низку питань, які в різні епохи спонукали до інтелектуального пошуку: про приро...

147 грн.

Купить

Про закони. Про державу. Про природу богів

Марк Тулий Цицерон
2020, Апріорі, 392
До видання увійшли три найпопулярніші трактати видатного римського філософа, оратора, письменника, державного діяча Марка Туллія Ціцерона (106–43 рр. до н.е.) — «Про закони», «Про державу», «Про природу богів». Розмисли їх автора про державу, націєтв...

186 грн.

Купить

Радость жизни. Философия стоицизма для XXI века

Уильям Ирвин
2020, Манн, Иванов и Фербер, 304
Книга, вместившая в себя мудрость стоицизма. Поможет привнести в жизнь радость, уменьшить уровень тревоги и справиться с негативом, который нас окружает. В современном мире острой конкурентной борьбы мы постоянно соревнуемся с другими и преодолеваем ...

638 грн.

Купить

Коротка історія всього

Кен Уилбер
2020, Terra Incognita, 400
Кен Вілбер – сучасний американський філософ і духовний лідер, основоположник т. зв. інтегрального методу, покликаного поєднати здобутки західного раціоналізму і східного містицизму. «Коротка історія всього» – найпопулярніша книжка автора, у Сполучених Шта...

259 грн.

Купить

Мистицизм. Реальность невидимого

Вильям Джемс
2014, Гуманитарный центр, 354
В своей книге В.Джемс предпринял попытку объяснить факт религиозного, духовного и мистического опыта не с помощью понятий религии и философии, а на основе личных переживаний людей. Причиной подобных переживаний Джемс считал проникновение подсознательного ...

88 грн.

Купить

Танец с абсурдом

Фред Ливитт
2020, Гуманитарный центр, 296
«Танец с абсурдом» — это своеобразный вызов для всех тех, кто считает себя обладателем знания. Автор вас разочарует: истинного знания нет, как нет и достоверных источников его получения. Это суть позиции радикального скептицизма, который волновал умы фило...

221 грн.

Купить

Табу и желание

Хартмут Крафт
2019, Гуманитарный центр, 244
Хартмут Крафт считает табу неотъемлемой частью цивилизации на протяжении всей ее истории. От древних (не ступать на землю, на которую ступила нога вождя племени) до современных (черная кошка или требования моды) - табу неизменно присутствуют во всех облас...

162 грн.

Купить

Мати або бути?

Эрих Фромм
2020, Клуб Семейного Досуга, 304
Наше життя — це два вектори існування. Перший — «мати», зумовлений жагою примноження, культом споживання, реклами та маркетинговими хитрощами. На противагу «мати» постає другий вектор — екзистенціальне «бути», спрямоване всередину себе. Це бажання осягнут...

146 грн.

Купить

Шопенгауер як вихователь. Сутінки ідолів

Фридрих Ницше
2020, Фолио, 192
Фрідріх Ніцше (1844–1900) – видатний німецький філософ і мислитель ХІХ століття, чиї твори мали вибуховий ефект і зробили його чи не найцитованішим філософом у ХХ сторіччі. Отримавши класичну освіту і ставши професором філології у 24 роки, Ніцше до того ...

118 грн.

Купить

Метафізичні твори

Рене Декарт
2020, Фолио, 219
Рене Декарт (1596–1650), видатний французький філософ, відомий передовсім як творець першої метафізики Нового часу, мислитель, що визначив поле дискусій новочасної філософії в цілому. «Дискурсія про метод» і «Медитації про першу філософію» є ключовими тек...

98 грн.

Купить

Пророк

Халил Джибран
2019, Колибри, 224
Это короткое и вместе с тем масштабное произведение, созданное в виде притчи, охватывает все важнейшие формы жизни человека и находит путь к сердцу каждого читателя, независимо от возраста, национальности или вероисповединия. Халил Джибран (1883–1931) ...

0 грн.


Шутки Жижека. Слышали анекдот про Гегеля и отрицание?

Славой Жижек
2019, Рипол Классик, 207
Эта книга содержит каждую шутку, процитированную, перефразированную или упомянутую в работах Славоя Жижека (включая некоторые из неопубликованных рукописей). В отличие от любой другой книги Славоя Жижека, эта служит емким справочником по философским, поли...

225 грн.

Купить

От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир

Александр Марков
2018, Рипол Классик, 174
Семиотика - наука для всех, живущих в современной информационной среде, и каждого, кто хочет разобраться в строении знания и искусства. Семиотика была авангардом отечественной науки и остается наиболее универсальным способом изучения культуры. Благодар...

284 грн.

Купить

Мысли

Блез Паскаль
2017, Рипол Классик, 496
"Мысли" - оставшийся незавершенным труд великого французского ученого и философа XVII столетия Блеза Паскаля. Это сочинение, несмотря на свою отрывочность, принадлежит к высшим достижениям человеческого духа. Оно содержит самые глубокие и одновременн...

372 грн.

Купить

Карманный оракул

Бальтасар Грасиан
2019, Рипол Классик, 334
Бальтасар Грасиан - крупнейший испанский философ-моралист и писатель XVII в., обновивший сам дух испанской литературы и создавший руководства на все случаи жизни. Сочинения Грасиана долго были в забвении, пока Шопенгауэр и Ницше вновь не открыли филосо...

294 грн.

Купить

Истинная жизнь

Ален Бадью
2019, Рипол Классик, 176
Серия "Фигуры Философии" - это библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX-XXI веков, оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности. Книги серии - способ освоиться и сориентироваться в ...

255 грн.

Купить

Європейська абетка

Карл-Маркус Гаусс
0, Meridian Czernowitz, 0
В «Європейській абетці» Карл-Маркус Ґаусс доти іронічно перевертає з боку на бік понад 30 понять, поки вони не зрадять свого прихованого значення – це справжній підручник для скептичних європейців. Запрошення до мандрівки континентом, незвіданішим і супер...

88 грн.

Купить

Основные акценты и критерии

Игорь Ткаченко
2019, Саммит-книга, 192
Книга будет интересна тому, кто хоть раз задавался вопросом о смысле жизни. Тому, кто ставит цели и, преодолевая трудности, добивается успеха. Книга для тех, кому не все равно, кто хочет улучшать мир вокруг себя и себя в этом мире. Книга для тех, кто...

206 грн.

Купить

Конфуцій. Афоризми та вислови

Конфуций
2018, Виват, 144
У книжці у вигляді цитат і афоризмів подано уроки моралі від великого Конфуція. Мудрець проповідував дотримання таких важливих для кожного моральних принципів, як совість і гуманність, почуття обов’язку, повага до старших, скромність, справедливість, стри...

84 грн.

Купить

Мерфі і Паркінсон. Закони

Игорь Назаренко
2018, Виват, 304
У житті діє сила-силенна законів — фізичних, хімічних, філософських… Для їх детального вивчення існує чимало спеціалізованої літератури. Ми ж розглянемо… найкумедніші закони нашого буття. У книжці наведено принципи та правила людського життя, що їх по...

111 грн.

Купить

Правда. Стисло про те, як ми навчились п**діти

Том Филлипс
2020, КМ-Букс, 296
Від автора міжнародного бестселра "Людство. Стисло про те, як ми все про**али"! Це книга про ПРАВДУ - і про всі винахідливі способи в історії, якими людству вдавалося її уникати.Кажуть, ми живемо в епоху пост правди. Президент США відверто бреше кожен ...

162 грн.

Купить

Маленька книжка ікіґай. Секрети щастя по-японському (мягкая обложка)

Кен Моги
2019, Рідна мова, 160
Пропонуємо вашій увазі книгу Кена Моґі «Маленька книжка ікіґай. Секрети щастя по-японському» від видавництва «Рідна Мова». Про книгу: ікіґай - це японське позначення для щасливого життя. З цієї книги ви дізнаєтеся як прожити довге і щасливе життя за...

103 грн.

Купить

Маленька книжка ікіґай. Секрети щастя по-японському (твердый переплет)

Кен Моги
2019, Рідна мова, 160
Пропонуємо вашій увазі книгу Кена Моґі «Маленька книжка ікіґай. Секрети щастя по-японському» від видавництва «Рідна Мова». Про книгу: ікіґай - це японське позначення для щасливого життя. З цієї книги ви дізнаєтеся як прожити довге і щасливе життя за...

128 грн.

Купить

The Philosophy Book: Big Ideas Simply Explained

Коллектив авторов
2011, DK (Dorling Kindersley), 352
How did the universe begin? What is truth? How can we live good lives?Throughout history, humankind has asked these and other big questions about the nature of life and existence - and big thinkers have offered solutions that continue to shape our world.&...

848 грн.

Купить

Philosophers: Their Lives and Works

Коллектив авторов
2019, DK (Dorling Kindersley), 360
An illuminating celebration of more than 80 of the world's most important thinkers, this book explores the fascinating stories of their lives, their loves, and their pioneering ideas. Introduced with a stunning portrait of each featured philosopher, en...

892 грн.

Купить

Розмисли. Наодинці з собою

Марк Аврелий
2020, Клуб Семейного Досуга, 208
• Нотатки видатного римського імператора • Дизайнерьский папір, тиснення золотою фольгою • Настільна книжка лідерів • Мудрість, що лишається поза часом.   «Ми живемо у теперішній миті. Усе інше або було, або невідомо, чи буд...

157 грн.

Купить

Наука за 30 секунд. Філософія

Барри Левер
2020, Book Chef, 160
У книжці наведено огляд історії філософії від початків до здобутків нашого часу, окреслено експеримент «мозку в колбі», якій наштовхнув до створення фільму «Матриця», означено поняття зомбі-близнюків, буття і ніщо, наведені приклади парадокса Зенона й дек...

245 грн.

Купить

Ікіґай. Віднайдіть сенс свого життя

Джастин Барнс
2020, КМ-Букс, 160
Японське слово ikigai не має прямого перекладу, його використовують на позначення низки понять, як-от "цінність життя" і "причина життя". Та по суті, ікіґай означає здатність пізнати і виразити своє внутрішнє "Я", максимально ефективно використовувати мож...

258 грн.

Купить

Вабі-сабі. Пошук краси в недосконалості

Оливер Люк Делори
2020, КМ-Букс, 160
Під принципом вабі-сабі розуміють уміння бачити красу в усьому, навіть у недосконалому, швидкоплинному чи, скажімо, незавершеному. Японські монахи описують вабі-сабі як "досягнення почуття вдячності за все, що є по-справжньому значущим у житті, та відстор...

196 грн.

Купить

Недільна мудрість: осяяння, що змінюють життя

Опра Уинфри
2019, Book Chef, 240
Опра Вінфрі зізнається, що "Задушевна неділя" - це саме те телевізійне шоу, для якого вона була народжена. До книжки увійшли теми з найзначиміших розмов між Опрою і кимось з найбільш шанованих ідейних лідерів, запрошених на передачу. Книга оздоблена ч...

274 грн.

Купить

Интегральная духовность. Новая роль религии в современном и постсовременном мире

Кен Уилбер
2020, Манн, Иванов и Фербер, 384
«Интегральная духовность» получила широкое признание в мире как наиболее важная книга на тему духовности в наше время. Используя свой ставший столь популярным интегральный подход, Кен Уилбер формулирует теорию духовности, которая объединяет истины моде...

866 грн.

Купить

Смысл существования человека (мягкая обложка)

Эдвард Уилсон
2019, Альпина нон-фикшн, 216
Занимает ли наш вид особое место во Вселенной? Что отличает нас от остальных видов? В чем смысл жизни каждого из нас? Выдающийся американский социобиолог, дважды лауреат Пулитцеровской премии Эдвард Уилсон обращается к самым животрепещущим вопросам X...

112 грн.

Купить

Маленький плохой заяц, или Взаимосвязь религии и окружающей среды

Константин Михайлов
2019, Альпина нон-фикшн, 248
Влияет ли экология на религиозные взгляды? Зависят ли наши убеждения от того, какие ландшафты нас окружают и каких животных мы видим? Скажем, если бы Иисус никогда не видел агнцев, а имел дело только со страусами – мы знали бы совершенно иное христианство...

265 грн.

Купить

Перехрестя

Владимир Чеповой, Анна Ясная
2016, Лотос, 288
«Перехрестя» є однією з гіпотез, що відповідають на запитання: «Навіщо ми приходимо в цей світ і в чому сенс нашого земного існування?» У книжці хитромудро переплітаються ілюзії і реальність, сни і дійсність, час і простір. Але, можливо, такий первіс...

100 грн.

Купить

Время, занятое жизнью. Размышления волшебницы Земноморья

Урсула Ле Гуин
2019, Манн, Иванов и Фербер, 256
Урсула Ле Гуин десятилетиями уводила читателей в воображаемые миры. У своего последнего великого жизненного предела, в глубокой старости, она открыла новую литературную страну — свой блог. И показала себя по-прежнему блестяще. Сборник лучших записей ...

365 грн.

Купить

50 великих книг по философии

Том Батлер-Боудон
2019, Форс, 320
Все, что нужно знать о философии, но так сложно заставить себя изучить. "50 великих книг по философии" содержит ключевые идеи, концепции и имена в изложении знаменитого популяризатора Тома Батлера-Боудона. Лаконичные и одновременно глубокие обзоры 50 ...

314 грн.

Купить

Остання лекція

Рэнди Пауш
2019, Виват, 208
Ренді Пауш був професором, викладав курси інформатики, взаємодії людини й комп’ютера та дизайну в Університеті Карнегі—Меллон. Його «Остання лекція» — це не просто сповідь і не банальний заклик цінувати час. Перш за все це послання дітям, напутнє слово...

153 грн.

Купить

Переваги поразок

Шарль Пепен
2019, Виват, 192
Що спільного у Шарля де Ґолля та Стіва Джобса, Сержа Ґенсбура та Дж. К. Роулінг, Томаса Едісона та Вінстона Черчилля? Усі вони зазнавали поразок, перш ніж стали успішними. Їхні приклади ніби підказують нам: сила полягає не в одній невдачі, а в їх безлічі....

165 грн.

Купить

Философия и искусство жизни

Богдан Дземидок
2019, Гуманитарный центр, 164
Общая тема, которая объединяет восемь эссе Богдана Дземидока – это способы достижения счастья. Автор предлагает свой собственный «рецепт», который многим может показаться наивным, именно в силу его простоты и очевидности – не впускайте к себе злость, люби...

132 грн.

Купить

Трансформація української національної ідеї

Олесь Доний
2019, Наш формат, 472
Якою має бути сучасна «українська мрія»? У цій книжці формулюється дефініція української національної ідеї, розкриваються її три попередні етапи та моделюється наступний, четвертий, «конкурентний» етап. Видання для тих, хто хоче розібратися в українськ...

191 грн.

Купить

Внутрішня інженерія. Керівництво з йоги, що приведе вас до радості

Джагги Васудев (Садхгуру)
2019, Book Chef, 272
Ця книга стане вашою дорожньою картою на шляху до радісного та гармонійного життя. Садхґуру пропонує освоїти науку йоги та працювати над мисленням, аби прожити усвідомлене та щасливе життя. Книга складається з 2 розділів. В першому автор розповіда...

176 грн.

Купить

Внутренний воин. Как философия Брюса Ли поможет найти свой путь

Джон Литтл
2019, Манн, Иванов и Фербер, 272
Эта книга наиболее полно описывает философию Брюса Ли и его представления о разных аспектах жизни. Брюс Ли был не только выдающимся атлетом, но и мыслителем, который сформировал собственную систему взглядов. Книга раскрывает истоки философии Ли, его ...

382 грн.

Купить

Свобода от контроля. Как выйти за рамки внутренних ограничений

Джулс Эванс
2019, Бомбора, 432
Основатель Лондонского философского клуба лежит в снегу после страшного падения на горных лыжах. Но он не думает о только что сломанном позвоночнике: он поглощен ощущением покоя и счастья, незнакомым ему ранее. По словам автора, именно это ощущение помогл...

329 грн.

Купить

Политика. Риторика

Аристотель
2019, Бомбора, 384
В своих сочинениях величайший философ всех времен обобщает опыт классической эпохи древнегреческой культуры и добивается невиданной прежде дисциплины научного мышления. «Политика» — вершина античной политической мысли. В нем автор обобщил и систематизи...

0 грн.


Для наших клиентов – бесплатная доставка при покупке книг на сумму от 1000 грн по Киеву курьером, по Украине - почтой и курьерскими службами. Книги, которые есть в наличии на складе в Киеве, мы доставляем в течение 1-2 дней. Покупайте у нас хорошие книги ВЫГОДНО!